Maisijahu
  • Niiskusesisaldus kuni 9%
    Õli massifraktsioon kuni 3%
    Toorproteiinisisaldus 20% massist
    Kiu massiprotsent kuni 12%
Menüü