Granulki lucerny
  • Masowy udział wilgoci do 13%
    Udział masowy surowego białka z 15%
    Masowa frakcja oleju do 3%
    Udział masowy włókna do 28%
Menu