Kreda kormowa
  • Masowa frakcja fosforu % 0.14
    Masowa frakcja wapnia % 32.8
    Masa frakcji wilgoc % 9.8
    Kolor jest biały
Menu