Otręby pszenne
  • Masowy udział wilgoci do 15%
    Udział masowy suchego białka od 14%
    Kwasowość oleju do 11%
    Udział masowy włókna do 9%
Menu