Soja
  • Masowy udział wilgoci do 12%
    Zawartość białka w masie do 35%
    Masowy olej do 12%
    Śmieci i domieszki oleju do 10%
Menu