Sruta z nasion palmy
  • МUdział masowy surowego białka do 15%
    MMasowa frakcja tłuszczu do 8,3%
    BWilgotność wilgoci do 11.7%
    Udział masowy włókna do 17.5
Menu