Wapno
  • Dyspersja do 8%
    Czas gaszenia do 25 min.
    Masowy udział wilgoci do 2%
    Kolor jest biały
Menu