Barojiet sāli
  • Mitruma saturs līdz до 0.1%
    Nātrija hlorīda masas daļa 99.5%
    Dzelzs oksīda masas daļa līdz 0.005%
    Ūdenī nešķīstošu atlikumu masas daļa līdz 0.7%
Izvēlne