Sul kormowa
  • Masowy udział wilgoci do до 0.1%
    Masowa zawartość chloru sodu 99.5%
    Udział masowy tlenku żelaza do 0.005%
    Udział masowy nierozpuszczalnych w wodzie pozostałości do 0.7%
Menu